Piotr Sokala – specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Centrum Medyczne Gizińscy – Szpital

Centrum Medyczne Gizińscy – Szpital Oddział Chirurgiczny

                              85-676 Bydgoszcz ul.Leśna 9

Centrum Medyczne Gizińscy ma wieloletnie doświadczenie m.in. w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej , które teraz możemy rozwijać w komfortowych, nowoczesnych warunkach.

Dzięki  szpitalnemu oddziałowi chirurgicznemu z dwoma nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi codziennie , zarówno rano jak i popołudniu , wykonujemy operacje o zróżnicowanym stopniu trudności. 

Zabiegi przeprowadzamy metodami klasycznymi  i  małoinwazyjnymi , takimi jak np. laparoskopia lub laserowe wewnątrznaczyniowe operacje żylaków . 

Pacjenci przebywający pod naszą opieką w oddziale chirurgicznym , mają do dyspozycji wygodne sale chorych , wyposażone każda w pełny węzeł sanitarny i telewizor.

W zależności od wskazań medycznych pacjenci mogą być leczeni zachowawczo lub operacyjnie , w trybie ambulatoryjnym i szpitalnie.

Olbrzymią zaletą , cenioną przez chorych jest fakt , że prowadzenie niezbędnej diagnostyki i przygotowanie do ewentualnego zabiegu , wykonanie zabiegu operacyjnego oraz opieka , kontrole pooperacyjne i ocena wyników leczenia , mogą być i prowadzone są najczęściej przez tego samego , wybranego przez siebie lekarza.

Lekarze specjaliści poza operacjami , codziennie przyjmują pacjentów w kilku specjalistycznych gabinetach lekarskich.

Część przyjęć pacjentów w poradniach specjalistycznych  i zabiegów odbywa się bezpłatnie dzięki kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W specjalistycznych gabinetach lekarskich przeprowadza się konsultacje i leczy zachowawczo  pacjentów , wykonuje niezbędne badania diagnostyczne  w większości dostępne na miejscu w ramach Centrum , kwalifikuje do leczenia operacyjnego w oddziale chirurgicznym oraz przeprowadza drobne zabiegi chirurgiczne. Preparaty operacyjne badane są histopatologicznie wg wskazań. Kopie swoich wykonanych u nas badań pacjenci otrzymują do ręki.

W ramach diagnostyki zaburzeń naczyniowych w naszym Centrum wykonujemy m.in. badania usg przepływów naczyniowych , żylnych i tętniczych z użyciem metody Dopplera. Ambulatoryjnie wykonujemy również badania rekto i proktosigmoidoskopowe  (wziernikowanie odbytnicy i esicy).

Oddział Chirurgiczny Centrum Medycznego Gizińscy oferuje możliwość leczenia w trybie jednodniowym oraz stacjonarnym. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje na temat leczenia w naszym oddziale.

 • Każdy Pacjent , który zechce leczyć się operacyjnie w naszym oddziale , powinien dokonać przedoperacyjnej konsultacji u lekarzy operatorów.
 • Badanie kwalifikacyjne jest przeprowadzane dla bezpieczeństwa i dobra każdego Chorego.
 • Operator musi zbadać wcześniej każdego Pacjenta i zakwalifikować go do leczenia zabiegowego, określić brak lub konieczność wykonania ewentualnych innych konsultacji przed leczeniem operacyjnym u osób posiadających istotne obciążenia np. kardiologiczne , pulmonologiczne czy inne.
 • U większości Pacjentów wykonujemy konsultacje anestezjologiczne prowadzone bezpośrednio przez lekarzy wykonujących znieczulenia do naszych zabiegów.
 • Do planowych zabiegów Pacjenci dla własnego dobra powinni być zaszczepieni p. WZW t. B. Szczepienia dokonują w ramach działania poradni lekarza rodzinnego. Obecnie szczepienia te nie są obowiązkowe. Pacjenci , którzy nie dokonali szczepień p. WZW t. B muszą mieć świadomość wynikających z tego powodu ewentualnych zagrożeń i powikłań.
 • Konsultacji chirurgicznych można dokonać w ramach działania poradni chirurgicznej ogólnej i naczyniowej. Poradnia pracuje zarówno w formie prywatnej jak i w ramach ubezpieczenia w NFZ i wówczas pacjenci korzystają z jej usług bezpłatnie. 
 • Aby mogła się odbyć konsultacja w ramach NFZ Pacjent powinien mieć ze sobą skierowanie do poradni chirurgicznej wystawione przez lekarza pracującego w jednostce służby zdrowia pracujące w ramach ubezpieczenia w NFZ.
 • O terminie zaplanowanej operacji Pacjenci są informowani telefonicznie lub osobiście po wizycie w gabinecie przez koordynatorów Centrum , zajmujących się planowaniem i koordynacją zabiegów operacyjnych . Krótko przed planowanym zabiegiem koordynator kontaktuje się telefonicznie z Pacjentem przypominając o terminie i sposobie przygotowania się do zabiegu przed przybyciem do oddziału.
 • Badania laboratoryjne niezbędne do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych wykonujemy bezpośrednio na miejscu.
 • Po zabiegach operacyjnych Pacjenci opuszczają szpital najczęściej w godzinach rannych. W większości przypadków Pacjenta powinna odebrać i odwieźć do domu osoba w pełni sprawna (rodzina , przyjaciele).
 • Po zabiegach zapewniamy opiekę pooperacyjną lekarzy dyżurujących każdego dnia w oddziale oraz kontrole w poradni specjalistycznej.
 • Klinika nie prowadzi tzw. „ostrych dyżurów”.
 • W sytuacjach pilnych wszelkie wątpliwości i zapytania można kierować telefonicznie do lekarzy operatorów – wizytówki pacjenci otrzymują wraz z wypisem i dodatkowo numery telefonów dostępne są w rejestracji Centrum.
 • W okresie okołooperacyjnym każdy Pacjent ma zapewnioną możliwość kontaktu telefonicznego z operatorem.

Wachlarz zabiegów operacyjnych wykonywanych w oddziale chirurgicznym :

 • Operacje żylaków kończyn dolnych : miniflebektomie , usunięcie żylaków z użyciem sondy do krioterapii , safenektomie ( usunięcie żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej) , operacje z użyciem lasera – EVLT , zabiegi z użyciem kleju tkankowego w systemie Vena Block
 • Operacje powiększonych guzków krwawniczych odbytu , tzw. hemoroidów : klasycznie cięciem , sposobem Barrona z użyciem gumek ( bez odcinania – hemoroidy odpadają same po kilku dniach )
 • Operacje szczelin odbytu ,niektórych przetok okołoodbytniczych , przerośniętych fałdów ano dermy – skóry okolicy odbytu
 • Operacje torbieli pilonidalnych (zatok włosowych )
 • Operacje przepuklin pachwinowych ( skośne, proste , mosznowe ) i udowych : sposobem Schouldicea (bez siatki-metodaniskonapięciowa ) , sposobem Lichtensteina ( z wszczepieniem specjalnej sztucznej siateczki ) , sposobem PHS ( odmiana operacji z siateczką ) , metoda laparoskopową
 • Operacje przepuklin pępkowych i okołopępkowych , z użyciem siatki lub bez ,
 • Operacje przepuklin brzusznych np. w kresie białej ,  z użyciem siatki lub bez ,
 • Wycięcie pęcherzyka żółciowego sposobem laparoskopowym lub klasycznym ,
 • Operacje częściowego lub całkowitego wycięcia tarczycy ,
 • Operacje łagodnych guzów piersi ,
 • Operacje stulejki i obrzezanie u dorosłych
 • Operacje wodniaków jądra
 • Wycięcia guzów skóry i tkanki podskórnej ( tłuszczaki , włókniaki , torbiele , znamiona , brodawki , kaszaki , niektóre guzy nowotworowe skóry , naczyniaki)
 • Inne zabiegi w ramach chirurgii jednego dnia lub z zakresu gabinetu zabiegowego ( wrastające paznokcie , odciski , przerośnięte blizny itp. )
 • Prowadzimy również leczenie zachowawcze ran i owrzodzeń żylnych i tętniczych , leczenie zachowawcze miażdżycy tętnic,  leczenie powikłań naczyniowych cukrzycy, leczenie zaburzeń limfatycznych.

Zabiegi są wykonywane prywatnie, z maksymalnym skróceniem terminu oczekiwania. Część zabiegów może być wykonane w ramach limitu i ubezpieczenia w NFZ nieodpłatnie .

 

Typowy przebieg hospitalizacji :

 • W ciągu tygodnia przed planowanym zabiegiem Pacjent zgłasza się rano na czczo do  Centrum w celu pobrania krwi do badania – powiadomienie Chorego telefoniczne przez koordynatorkę .W większości przypadków wymagane są typowe badania : grupa krwi , morfologia krwi , jonogram , glukoza , kreatynina , aptt , INR , wskaźnik Quicka , badanie ogólne moczu , ekg .
 • Rtg klatki piersiowej powinno być wykonane dla większości zabiegów wymagających znieczulenia ogólnego lub przewodowego – skierowanie od lekarza POZ lub „nasze” i badanie Chory wykonuje sam we wskazanym ośrodku – obecnie jeszcze brak możliwości wykonania rtg bezpośrednio w Centrum.
 • Przyjazd do szpitala odbywa się w wyznaczony dzień i godzinę , badanie pielęgniarskie i kolejne lekarskie bezpośrednio przed zabiegiem , zabieg operacyjny w pełnej obsadzie anestezjologicznej , kilka godzin po zabiegu , następnego dnia lub kilka dni po zabiegu rano wypis Pacjenta ( w zależności od wykonanej operacji , stosowanego znieczulenia i przebiegu pooperacyjnego )

Zapoznanie się z w/w opisem jest bardzo przydatne dla Pacjentów podejmujących leczenie chirurgiczne w „Centrum”.

Piotr Soka