Piotr Sokala – specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Laparoskopia pęcherzyka żółciowego

Laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego.

Zabieg operacyjny laparoskopowego wycięcia pęcherzyka żółciowego w Polsce i na całym świecie uważany jest za tzw. „Złoty standard”.

Usunięcie pęcherzyka żółciowego jest jednym z najczęstszych zabiegów chirurgicznych.

Pęcherzyk żółciowy jest narządem gromadzącym żółć. Żółć jest niezbędna do prawidłowego trawienia. Wycięcie pęcherzyka żółciowego nie powoduje upośledzenia trawienia. Pomimo , że po operacji brak jest zbiornika na żółć jakim jest pęcherzyk , żółć nadal jest produkowana przez wątrobę , a funkcje magazynowania żółci przejmują po operacji przewody żółciowe.

Dolegliwości bólowe pęcherzyka żółciowego są między innymi powodowane przez obecność złogów – kamieni żółciowych które powstają w pęcherzyku . Nie do końca  jasna jest przyczyna powstawania i nieznana jest metoda zapobiegania powstawaniu kamieni żółciowych.

Kamienie żółciowe często blokują prawidłowy odpływ żółci z pęcherzyka i dróg żółciowych co powoduje jego obrzęk i bóle brzucha o różnym nasileniu , wymioty, wzdęcia , uczucie niestrawności , czasami gorączkę. Może dojść do wystąpienia żółtaczki mechanicznej, zapalenia dróg żółciowych a nawet jako powikłanie do powstania wodniaka, ropniaka pęcherzyka żółciowego czy ostrego zapalenia trzustki.

Obecność kamieni w pęcherzyku żółciowym potwierdza się w czasie badania usg brzucha.

Jedyną skuteczną metodą leczenia objawowej kamicy pęcherzyka żółciowego jest wycięcie pęcherzyka żółciowego. Pęcherzyk żółciowy jest wycinany w całości wraz ze znajdującymi się w nim kamieniami żółciowymi. Nie ma możliwości usunięcia tylko kamieni a pozostawienia pęcherzyka.

Laparoskopowe wycięcie pęcherzyka to znaczne zalety dla Pacjenta. Wykonuje się małe cięcia (od 5 do 15 mm), dzięki czemu po zabiegu dolegliwości bólowe są niewielkie , przez co znacznie szybciej Pacjent powraca do zwykłej aktywności. Zazwyczaj po kilku godzinach od zakończenia zabiegu pacjenci mogą wstawać z łóżka i następnego dnia opuszczają szpital.

W Centrum Medycznym Gizińscy wszyscy pacjenci następnego dnia po zabiegu laparoskopowego wycięcia pęcherzyka żółciowego mają wykonywane kontrolne badania usg brzucha w celu oceny pooperacyjnej.

Jeżeli kamienie żółciowe znajdują się również w drogach żółciowych i nie powodują ostrych dolegliwości , najczęściej zostają usunięte później podczas zabiegu endoskopowego podobnego do gastroskopii ,  zwanego ERCP , podczas którego usuwa się te kamienie z dróg żółciowych od strony dwunastnicy , bez potrzeby operacji brzusznej. Wyjątkowo , jeżeli nie można usunąć kamieni z dróg żółciowych drogą endoskopową istnieje konieczność wykonania operacji brzusznej klasycznej – cięciem w celu usunięcia kamieni. 

Kwalifikując Pacjentów do operacji wycięcia pęcherzyka żółciowego sposobem laparoskopowym każdemu koniecznie należy wytłumaczyć , że w przypadku zaistnienia sytuacji nie możności wykonania bezpiecznej laparoskopii , operator zamienia sposób operacji( dokonuje konwersji ) na klasyczny – cięciem  , aby uniknąć powikłań dla dobra operowanego Pacjenta. Taka zgoda na ewentualną zamianę sposobu operacji z laparoskopowoego na klasyczny musi byc zaakceptowana i podpisana przez Pacjenta przed rozpoczęciem operacji . Nie ma możliwości wyrażania zgody na ckięcie w czasie niepowodzenia laparoskopii.  

Zamiana metody operacyjnej z laparoskopowej na klasyczną nie jest powikłaniem, jest jedynie zmianą sposobu operacji. Wynika z uzasadnionej obawy chirurga przed powstaniem powikłań.

Po ponad dwudziestu latach wykonywania zabiegów laparoskopowych chirurdzy posiadają już duże doświadczenie i umiejętności techniczne. Jednak nadal istnieje pewna grupa Pacjentów u których istnieje obawa o trudności lub brak możliwości wykonania operacji laparoskopowo. Najczęściej obecnie ryzyko takie dotyczy Pacjentów ze znacznego stopnia otyłością , Pacjentów  po przebytych wcześniej operacjach brzusznych zwłaszcza w nad i śródbrzuszu oraz sytuacje które mogą wystąpić w czasie operacji takie jak trudności z dobrym uwidocznieniem operowanych struktur lub powikłania śródoperacyjne jak np. krwawienia.

Często zabieg rozpoczyna się laparoskopowo w celu wstępnej oceny sytuacji i w przypadku potwierdzenia trudności zamienia się metodę na klasyczną.

Po większości zabiegów laparoskopowych Pacjenci opuszczają szpital następnego dnia po zabiegu i wracają do normalnej sprawności po upływie 7 dni ( nie można dźwigać ! ).Pacjenci po zabiegu tradycyjnym wracają do domu po 4-6 dniach pobytu w szpitalu , a do pracy 4-6 tygodni po zabiegu.